Projekt Bridge Alfa

Bio2materials sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Wartość zrealizowanego projektu wynosi 1 050 000,00 PLN, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest 840 000,00 PLN.

Celem projektu było opracowanie składu materiałowego oraz koncepcji prototypowej linii produkcyjnej dla skóry organicznej na bazie wytłoków z jabłek, stanowiącej substytut skóry naturalnej.